Soukromá výuka, průběžné doučování

1) Osobní forma - nejvyužívanější

Může se jednat o průběžné doučování předmětů matematika nebo fyzika, případně předmětů jim příbuzných. Rozsahem akceptuji věkovou skupinu cca od 5. ročníku základní školy do 4. ročníku střední školy, tedy do maturity. Doučování probíhá buď v místě žáka (což se ukazuje výhodnější) nebo v místě učitele (což je vhodné hlavně tehdy, bydlí-li žák např. v internátě). K výuce poskytuji vlastní výukové materiály, případně akceptuji výukové materiály žáka. Touto formou lze realizovat i přípravu k různým typům zkoušek (přijímacím, opravným, maturitě, apod.), případně je tato forma výuky vhodná i pro studenty dálkového studia. Cena se neliší v případě volby v místě žáka nebo v místě učitele, pouze v případě dojíždění do větší dálky (nad 10 km od Plzně) je dohodou domluven příplatek za dojíždění, pokud se jedná o výuku v místě žáka.

2) Korespondenční forma

Tato forma je vhodná hlavně v případě požadavku pomoci s řešením domácí úlohy, seminární nebo ročníkové práce. Komunikace může probíhat e-mailem, případně i po komunikačních programech (např. skype) nebo po sociálních sítích (např. facebook). Cena za tuto službu je stanovena dohodou a odvíjí se zpravidla od délky času, který je zapotřebí výuce věnovat. Hodinová sazba je přitom stejná jako při ostatních formách výuky. Způsob platby je stanoven dohodou.

3) Výuka formou videokonference

Využít se dá hlavně tehdy, potřebuje-li např. žák připravit přes prázdniny k opravné zkoušce a bydlí dále od Plzně. Výhodou tohoto způsobu výuky je, že není nijak vázán na místo pobytu. Žák tedy může studovat ze vzdálenějšího bydliště, stejně tak ale z rekreačního pobytu na druhém konci republiky nebo z dovolené u moře. Nutnou podmínkou je však dostatečně rychlé připojení k Internetu a webová kamera s dostatečným rozlišením. Nejčastěji používaným komunikačním kanálem při tomto způsobu výuky je program skype, případně ICQ - v nejaktuálnějších verzích. Cena je opět stejná jako při jiných formách výuky a způsob hrazení poplatků je stanoven opět dohodou.

V současné době jsou aktuální ceny 250,- Kč za vyučovací hodinu. V této ceně je už zahrnuto poskytnutí vlastních výukových materiálů a využití možnosti  vlastní přípravy a opakování učiva formou online testů zkoušením přes Internet.

 


Poslední aktualizace této stránky proběhla 21. července 2014 11:12